Lojalumo taškai suteikiami kiekvienam registruotam pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje Dabinta.lt. Sukauptus taškus galima panaudoti kito pirkimo metu, gaunant papildomą nuolaidą (1 taškas - 1 centas nuo prekės sumos, taškais galima padengti iki 100% pirkinio sumos).

DABINTA.LT ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS LOJALUMO TAŠKŲ PANAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Elektroninė parduotuvė - elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.dabinta.lt.

1.2. Prekės - moteriški drabužiai, parduodami Elektroninėje parduotuvėje Dabinta.lt.

1.3. Pirkėjas - asmuo, kuris įsigyja Prekių Elektroninėje parduotuvėje Dabinta.lt ir yra galutinis jų vartotojas:

1.3.1. fiziniai asmenys, kuriems jau sukako 18 (aštuoniolika) metų;

1.3.2. fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 16 (šešiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;

1.3.3. juridiniai asmenys.

1.4. Administratorius - šią Elektroninę parduotuvę administruojanti MB „Sibora", kurios buveinės adresas yra M. Daukšos g. 46-18, 89179 Mažeikiai, juridinio asmens kodas 304762015, PVM mokėtojo kodas LT100011446511.

1.5. Paskyra - Pirkėjo registracijos Elektroninėje parduotuvėje rezultatas, dėl kurio sukuriama Pirkėjo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Įsigydamas Prekes Elektroninėje parduotuvėje kiekvienas Pirkėjas automatiškai kaupia lojalumo taškus. Elektroninėje parduotuvėje lojalumo taškų kiekis nurodytas prie kiekvienos prekės, kuriuos Pirkėjas gauna pirkdamas šias Prekes.

2.2. Lojalumo taškai yra kaupiami kiekvieno Pirkėjo pirkimo metu, o Pirkėjo gaunamas jų kiekis priklauso nuo įsigyjamos Prekės vertės. Kiekvienos Prekės vertė, t. y. lojalumo taškų skaičius, kurį Pirkėjas gali gauti, įsigijęs Prekę, yra nurodyta Prekės vidinėje kortelėje. Lojalumo taškai nėra skaičiuojami nuo Prekių pristatymo išlaidų ir bet kokių kitų Pirkėjo atliekamų mokėjimų.

2.3. Vieno lojalumo taško vertė yra lygi 0,01 EUR.

2.4. Pirkėjo sukaupti lojalumo taškai į grynuosius pinigus nekeičiami.

2.5. Sukauptus lojalumo taškus Pirkėjas gali panaudoti kito savo pirkimo metu suformuodamas nuolaidos kuponą ir padengdamas iki 100% (šimto procentų) už įsigytas Prekes mokėtinos sumos.

2.6. Sukauptais lojalumo taškais Pirkėjas gali atsiskaityti kito pirkimo metu po užsakymo įvykdymo ir taškų gavimo.

2.7. Pirkėjo sukaupti lojalumo taškai galioja neterminuotai iki Pirkėjas juos konvertuoja į nuolaidos kuponą. Kuponas galioja 30 dienų.

2.8. Sukauptų lojalumo taškų likutį Pirkėjas gali matyti savo Paskyroje.

2.9. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas Elektroninės parduotuvės taisyklių nustatyta tvarka kito savo pirkimo metu pateikia užsakymą įsigyti Prekes ir pageidauja už jas atsiskaitydamas panaudoti savo sukauptus lojalumo taškus, Pirkėjo sukauptų lojalumo taškų likutis automatiškai sumažėja. Šis sumažėjimas įvyksta nepriklausomai nuo to, ar:

2.9.1. Pirkėjas atšaukia Prekių užsakymą;

2.9.2. Pirkėjas neapmoka Prekių užsakymo;

2.9.3. Pirkėjas grąžina prekes.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Administratorius pasilieka teisę vienašališkai keisti šias taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai bus informuoti prisijungę prie Elektroninės parduotuvės arba joje pirkdami Prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos Taisyklių įsigaliojimo. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją patalpinus Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje.

3.2. Administratorius pasilieka teisę vienašališkai nutraukti lojalumo taškų programą. Apie lojalumo taškų programos nutraukimą Pirkėjai bus informuoti prisijungę prie Elektroninės parduotuvės bei pranešimu Elektroninės parduotuvės interneto svetainėje. Lojalumo taškų programos nutraukimo atveju Pirkėjai turės teisę per 1 (vieną) mėnesį nuo Administratoriaus paskelbimo apie lojalumo taškų programos nutraukimą panaudoti sukauptus lojalumo taškus. Suėjus šiam terminui visi Pirkėjų sukaupti ir nepanaudoti lojalumo taškai bus automatiškai anuliuoti.