1. Lojalumo taškai suteikiami kiekvienam registruotam pirkėjui (toliau - Pirkėjas) įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje Dabinta.lt. Sukauptus taškus galima panaudoti kito pirkimo metu, gaunant papildomą nuolaidą (1 taškas - 1 centas nuo prekės sumos, taškais galima padengti iki 100% pirkinio sumos).
2. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje kiekvienas Pirkėjas automatiškai kaupia lojalumo taškus. Elektroninėje parduotuvėje lojalumo taškų kiekis nurodytas prie kiekvienos prekės, kuriuos Pirkėjas gauna pirkdamas šias Prekes.
3. Lojalumo taškai nėra skaičiuojami nuo prekių pristatymo išlaidų ir bet kokių kitų Pirkėjo atliekamų mokėjimų.
4. Vieno lojalumo taško vertė yra lygi 0,01 EUR.
5. Pirkėjo sukaupti lojalumo taškai į grynuosius pinigus nekeičiami.
6. Sukauptus lojalumo taškus Pirkėjas gali panaudoti kito savo pirkimo metu suformuodamas nuolaidos kuponą ir padengdamas iki 100% (šimto procentų) už įsigytas Prekes mokėtinos sumos.
7. Sukauptais lojalumo taškais Pirkėjas gali atsiskaityti kito pirkimo metu po užsakymo įvykdymo ir taškų gavimo.
8. Pirkėjo sukaupti lojalumo taškai galioja neterminuotai iki Pirkėjas juos konvertuoja į nuolaidos kuponą. Kuponas galioja 30 dienų.
9. Sukauptų lojalumo taškų likutį Pirkėjas gali matyti savo Paskyroje.
10. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas elektroninės parduotuvės taisyklių nustatyta tvarka kito savo pirkimo metu pateikia užsakymą įsigyti Prekes ir pageidauja už jas atsiskaitydamas panaudoti savo sukauptus lojalumo taškus, Pirkėjo sukauptų lojalumo taškų likutis automatiškai sumažėja. Šis sumažėjimas įvyksta nepriklausomai nuo to, ar:
10.1. Pirkėjas atšaukia Prekių užsakymą;
10.2. Pirkėjas neapmoka Prekių užsakymo;
10.3. Pirkėjas grąžina prekes.
11. Administratorius pasilieka teisę vienašališkai nutraukti lojalumo taškų programą. Apie lojalumo taškų programos nutraukimą Pirkėjai bus informuoti registracijos metu nurodytais kontaktais. Lojalumo taškų programos nutraukimo atveju Pirkėjai turės teisę per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie lojalumo taškų programos nutraukimą gavimo panaudoti sukauptus lojalumo taškus. Suėjus šiam terminui visi Pirkėjų sukaupti ir nepanaudoti lojalumo taškai bus automatiškai anuliuoti.